म र मेरो एकान्त

म र मेरो एकान्त ।
हामी त दुई घनिष्ट मित्र
ऊ मेरो पीडा बुझ्छ, म उसको अस्तित्व
म उसको महत्व बुझ्छु, ऊ मेरो बाध्यता ।।

बुनेका सपना

तिमी भन्छौ तिम्रा सपना ठूला
त्यो टुक्रियो भने तिम्रो संसार टुक्रिनेछ
म सोच्छु मेरा कल्पना साना
तर पनि त्यसमा सारा संसार समाएकोछ॥